Rychlé kontakty

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53
530 06  Pardubice
tel: +420 461 105 266
info@unitechtrade.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Úterý      - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Středa   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Čtvrtek   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                  Pátek     - 8:00-15:30

Vnitřní a vnější protichemické nátěry

Vnitřní a vnější protichemické nátěry
Vnitřní a vnější protichemické nátěry
Vnitřní a vnější protichemické nátěry
Vnitřní a vnější protichemické nátěry
Vnitřní a vnější protichemické nátěry
Vnitřní a vnější protichemické nátěry

Skladování chemikálií podléhá - ve všech sférách – průmyslové, obchodní i veřejné – regulaci, která postupně zesiluje. Úniky chemikálií a ropných produktů způsobují závažná poškození životního prostředí  s tím, že většina z nich je zapříčiněna průsaky z nádrží během skladování a dodávek.

Systémy pro skladování chemikálií

Péče o trvalou provozuschopnost skladovacích i provozních nádob snižuje náklady na řešení úniků i nutnost investic na jejích obnovu. Behrozpouštědlové ochranné povlaky 3M Scotchkote (dříve Thortex) a Resimac jsou pro oblast skladování chemikálií ideálním řešením. Většina průmyslových chemikálií tyto materiály nenarušuje a jejich použitím se vytváří bezešvý povlak chránící povrch. Použití je jednoduché, snadné a bezpečné.

Všestrannost a výkonnost hmot 3M Scotchkote (dříve Thortex), Resimac  a GEMITE je předurčuje pro použití na mnoha místech a procesech, kde se používají chemikálie, mimo jiné ve:

  • Stáčištích
  • Odtocích
  • Nádržích
  • Betonových kanálech
  • Potrubích
  • Kovových konstrukcích
  • Čistírnách odpadních vod
  • Podlahách

Příprava povrchu i provedení ochranných nátěrů na kovové podklady - viz Keramické renovační povlaky