Rychlé kontakty

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53
530 06  Pardubice
tel: +420 461 105 266
info@unitechtrade.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Úterý      - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Středa   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Čtvrtek   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                  Pátek     - 8:00-15:30

Mobilní tryskání

Mobilní tryskání pískem, struskou nebo ocelovou drtí s recyklací. Tento poslední postup je převážně vhodný pro tryskání v uzavřených prostorách (nádrže, velkoprůměrové potrubí) nebo v prostředí citlivém na prach (doplňková opatření - plachtování, protiprašné zajištění elektroniky a další).

Mobilní tryskací stroje se používají k čištění povrchů ocelových konstrukcí, plechu, betonu, kamene, skla, dřeva. Používají se pro práci ve volném prostoru i v halách. Pro práci mobilních tryskacích strojů je využíván stlačený vzduch.

Mobilní tryskací jednotky

Celkový popis

mobilní tryskací jednotka

Mobilní tlakovzdušné tryskací jednotky pro suché tryskání se používají k čištění, předúpravě a úpravě povrchu různých kovových a nekovových výrobků, a to jak v tryskacích komorách se zpětnou dopravou abraziva, tak i při tryskání na volném prostranství při montážních pracích.

Konstrukční řešení tryskacích jednotek umožňuje použití většiny běžně nabízených typů a velikostí abrasiv tzn. kovové (ocelová drť, litinová drť, ocelový granulát) a nekovové (písek, struska, korund). Typ a velikost abraziva závisí na základním materiálu upravovaných dílců, na jejich výchozím povrchu a na požadovaném finálním povrchu.

Obsluha tryskací jednotky, oblečená v ochranných pomůckách pro tryskání, pneumatickým dálkovým bezpečnostním ovládáním umístěným na konci tryskací hadice ovládá proces tryskání systémem zap., vyp. a zároveň ovládá uzavírací ventil (zvon) plnícího otvoru nádoby. Pokud je tryskací zařízení jehož součástí je tryskací jednotka vybaveno automatickou zpětnou dopravou abraziva (tryskací komory) ovládá obsluha dálkovým ovládáním přímo plnění nádoby tryskací jednotky abrazivem.

 

Tryskání (pískování kovů) se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez.
Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, dřevo atd.

pískování tryskání tryskání pískování

Tryskání ( pískování ) provádíme  za použití mobilní tryskací jednotky.
Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu. Standartní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání.

Příklady využití tryskání a pískování :

  • ocelové konstrukce
  • kostry nákladních automobilů, přívěsů
  • části dopravní techniky
  • výfuky, disky
  • elektrorozvaděče
  • kovářské výrobky
  • zábradlí, schodiště
  • sloupy a stožáry
  • příruby