Rychlé kontakty

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53
530 06  Pardubice
tel: +420 461 105 266
info@unitechtrade.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Úterý      - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Středa   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Čtvrtek   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                  Pátek     - 8:00-15:30

Antikorozní a protichemické nátěry

            


Popis

Barva

Obsah sušiny (% - obj.)

Doporučená tloušťka / teor. vydatnost z (l/kg)

3M Scotchkote Encapsulation Coating Polynox 136 (Poly-Nox)                                                                                                                                                                                        Technický list

Jednosložkový antikorozní nátěr na vodní bázi určený pro ochranu železných a cementových povrchů. Poly-Nox je komplexní směs pružných akrylátových pryskyřic zesílených anorganickými plnivy a pigmenty s vynikající elasticitou a antikorozními vlastnostmi s optimálním stupněm přilnavosti, trvanlivosti a odolnosti proti UV záření. Je ideální pro dlouhodobou ochranu vnějších plášťů nádrží, ocelových konstrukcí, kovových střech, betonu a zděných povrchů.   60 350 µm 1,7 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 151 UW (Chemi-Tech UW, Copon Hycote 151E)                                                                                                                                                            Technický list

Epoxidový nátěr speciálně vyvinut jako nátěr se 100% sušiny pro ochranu ocelových konstrukcí v zónách přílivu a stříkání mořské vody. Spojuje v sobě dobré aplikační charakteristiky s vynikající ochranou proti korozi. Vhodný pro použití na ocelových a betonových površích. světle šedá nebo červená 100 250 µm 3,2 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 152 LV (Chemi-Tech 152 LV)                                                                                                                                                                                              Technický list

Epoxidový nátěr speciálně vyvinut jako antikorozní nátěr s minimálními nároky na přípravu povrchu. Má vynikající ochranu proti korozi a chemickou odolnost. Vhodný pro použití na otryskáním očištěné oceli, na mechanicky připravených ocelových konstrukcích nebo na oceli očištěné vodním paprskem. Vyhovuje specifikacím Network Rail Line RT98, nyní NR/LV/CIV/039. šedá, bílá 99,2 250 µm 4 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 152 LVAS (Chemi-Tech 152 LVAS)                                                                                                                                                                                    Technický list

Velmi výkonný dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový nátěr vyvinutý jako antikorozní nátěr s minimálními nároky na připravu povrchu. Umožňuje aplikaci bezvzduchovým stříkacím zařízením, v jedné tlusté vrstvě při zachování vysokého stupně korozní odolnosti. Je ideální na nádrže, mosty, podzemní konstrukce apod. Může být aplikován na vlhké ocelové povrchy a vyniká tolerancí k ručně připravenému povrchu.

bílá, šedá 100 500 µm 2 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 162 CR (Chemi-Tech CR)                                                                                                                                                                                                     Technický list


Velmi výkonný dvousložkový bezrozpouštědlový nátěr s vynikající chemickou a korozní odolností. Vyniká přilnavostí k ocelovým a betonovým povrchům, jeho vlastnosti včetně odolnosti proti otěru a erozi určují jeho vhodnost na nádrže, jímky, ocelové konstrukce a podlahy.
červená, šedá 100 250 µm 4 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 162 EP (Chemi-Tech EP)                                                                                                                                                                                                      Technický list

Epoxidový nátěr speciálně vyvinut jako izolační vrstva se 100% sušiny pro vnitřní strany nádrží a nádob i pro jiné konstrukce, které jsou v kontaktu se znečištěnou vodou, kanalizačními splašky a oleji. Je určen především pro použití na oceli, ale s vhodným základním nátěrem může být použit i na betonových površích.
 
světle šedá, černá 100 250 µm 4 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 162 PWX (Copon Hycote 162 PWX)                                                                                                                                                                                 Technický list

Epoxidový dvousložkový epoxidový nátěr se 100% sušiny, který byl speciálně vyvinut jako dlouhodobá ochrana potrubí na pitnou vodu, skladovacích a technologických nádrží nebo nádob a souvisejících ocelových konstrukcí, které jsou ponořeny do pitné vody nebo jsou s ní v kontaktu. Epoxidový nátěr Scotchkote 162PWX je určen pro nanášení v jediné silné vrstvě, a to pomocí zařízení na vícekomponentní bezvzduchové stříkání za horka, štětce nebo válečku.
 
šedá, modrá 100 500 µm 2 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 175 SR (Chemi-Tech USR)                                                                                                                                                                                                  Technický list


Dvousložkový rozpouštědlům odolný epoxidový nátěr určený pro ochranu před organickými rozpouštědly. Chemi-Tech USR je založen na speciální fenolové epoxidové pryskyřici s polyaminovým vytvrzovacím systémem, která vytváří vysoce křížově zesíťovanou polymerovou strukturu. Tento jedinečný systém zabraňuje průniku a napadání nátěru agresivními rozpouštědly a umožňuje použití této hmoty tam, kde je vyžadována vysoká odolnost proti rozpouštědlům. Vyniká přilnavostí k ocelovým a betonovým povrchům, odolává řadě organických rozpouštědel za podmínek trvalého ponoření a je ideální na nádrže, potrubí, hráze, jímky a všude tam, kde se předpokládá kontakt s rozpouštědly.

šedá

100

500 µm

1,65 m²

3M Scotchkote Epoxy Coating 175 UC (Chemi-Tech UC)                                                                                                                                                                                                     Technický list

Epoxidový nátěr speciálně vyvinut jako izolační vrstva se 100% sušiny pro vnitřní strany nádrží a nádob i pro jiná zařízení, která přicházejí do styku s agresivními chemikáliemi. Je určen především pro použití na oceli, ale s vhodným základním nátěrem může být použit i na betonových površích. Vynikající přilnavost na správně připravených površích. Vynikající odolnost vůči otěru a mechanickému poškození. Vhodný pro trvalé ponoření do anorganických kyselin.
 
světle a tmavě šedá 100 250 µm 3,54 m²

3M Scotchkote Epoxy Primer GP 120 (Corro-Tech GP)                                                                                                                                                                                                        Technický list

Dvousložkový epoxidový nátěr s vysokým obsahem hliníku. Velmi výkonný nátěr pro ocelové povrchy s vynikající dlouhodobou odolností vůči korozi prakticky v každém prostředí, kde jsou omezeny možnosti přípravy povrchu. Je zvláště účinný na plochách, které nelze tryskat a je tolerantní k aplikaci na existující nátěrové systémy. Vytváří houževnatou trvanlivou vrstvu nátěru s dobrými vlastnostmi při vystavení povětrnostním vlivům, vynikající odolností vůči otěru a odolností vůči většině průmyslových chemikálií.
 

stříbrošedá
90 140 µm 7,2 m²

3M Scotchkote Epoxy Primer MC 145 (Uni-Tech MC Primer)                                                                                                                                                                                             Technický list

Univerzální dvousložkový rozpouštědlový antikorozivní epoxidový základní nátěr, určený pro široké použití na řadu materiálů včetně betonu a kovů. UNI TECH MC Primer,je směsí velmi kvalitních vysokomolekulárních pryskyřic s řadou jemných anorganických pigmentů a plnidel kombinovaných se speciálně vyvinutými polyaminovými aditivy, které navzájem reagují a vytváří účinný antikorozní systém s vynikající adhezí k četným povrchům a zároveň vytváří podnátěr pro většinu svrchních nátěrů. Doporučená tloušťka je 50 mikronů.
 
matný / bílá 45 50 µm 8,8

3M Scotchkote Urethane Coating XF 129 (Uni-Tech XF)                                                                                                                                                                                                      Technický list                                                                                                                                                      

Dvousložkový rozpouštědlový polyurethanový nátěr speciálně vyvinutý jako dlouhodobě stabilní finish na různé podklady. Je ideální na ocelové konstrukce, na vnější plochy v chemickém průmyslu, na ochranu betonu, oceli, hliníku apod. Vykazuje vynikající odolnost proti povětrnosti, otěru, je odolný proti chemikaliím. Vyniká stálostí odstínu a lesku. Bezchybně odolný i silnému UV záření a vyniká dlouhodobou ochranou vnějších i vnitřních ploch. bílá, šedá 56 50 µm 11 m²

501 Resichem CRSG                                                                                                                                                                                                                                                                     Technický list

Silnovrstvý bezrozpouštědlový epoxidový nátěr navržený pro dlouhodobou ochranu ocelových a betonových konstrukcí proti korozi, otěru a vlivu chemikálií. Teplotní odolnost je od – 20°C do 60°C. Dvousložkový materiál velmi dobře odolává mořské a průmyslové atmosféře, zasypání do země, podzemní vodě, splaškům, slané vodě a širokému rozsahu olejů a chemikálií. Typické aplikace jsou potrubí, nádrže, stáčiště chemikálií a záchytné jímky, piloty a další podzemní i podvodní konstrukce. šedá, modrá   250 µm 3,5 m²

506 Resichem Aluprime                                                                                                                                                                                                                                                               Technický list

Vysokosušinový rozpouštědlový epoxidový nátěr pro dlouhodobou korozní ochranu nových i stávajících ocelových konstrukcí, zvláště vhodný tam, kde je omezená nebo problematická příprava povrchu. Materiál velmi dobře odolává přímořskému a průmyslovému prostředí, podmínkám v zemi, splaškům, slané vodě, většině chemikálií a mnoha ropným produktům. Typické aplikace jsou ocelové konstrukce, paluby, schodiště, vnější plochy ocelových nádrží. šedobéžová   100 µm 5,4 m²

511 Resichem UCEN                                                                                                                                                                                                                                                                      Technický list

Silnovrstvý bezrozpouštědlový epoxidový novolakový nátěr navržený jako nadstandardní korozní ochrana ocelových a betonových konstrukcí. Materiál je mimo jiné odolný koncentrované kyselině sírové (98%). Typické aplikace jsou pro stáčiště chemikálií a záchytné jímky, nádrže, čerpadla, odtoky a kanály na chemikálie, potrubí. šedá, červená   250 µm 3,5 m²

Fibre-Prime                                                                                                                                                                                                                                                                                      Technický list

Dvousložková nátěrová hmota obsahující inhibitory koroze, mikrosiliku a polymery. Je primárně určená na antikorozní ochranu ocelové výztuže železobetonových konstrukcí. Nahrazuje materiály na epoxidové bázi pro aplikaci v podhledu a svislé ploše. Vytváří narozdíl od hladkého nesavého povrchu epoxidových nátěrů velmi dobře profilovaný povrch, ulehčující další opravy na svislých i vodorovných plochách v podhledu. Vynikající adheze na betonový podklad umožňuje jeho použití i jako vysoce účinného spojovacího můstku. Dá se použít i na vlhké povrchy!       13 m²/balení